Om Specialistoptikerna

Specialistoptikerna är ett nätverk av optiker som vill fokusera på kunskap och service. Även om de flesta kan gå till vilken optiker som helst för att få rätt glasögon eller kontaktlinser, så finns det många som behöver experthjälp för att komma till rätta med de problem eller behov man har vad det gäller synen. Då är specialistoptikerna.se en bra startpunkt.

Det som är gemensamt för oss är att vi brinner för optik och älskar att hjälpa våra patienter få ett bättre seende och ofta därmed ett bättre liv. Då detta har mer att göra med vilka som jobbar hos oss än vad vår butik heter eller vilken kedja vi tillhör, är det svårt att hitta oss genom att söka på t ex ett kedjenamn. Därför har vi gjort det lättare för dig att hitta oss genom att samla oss under benämningen Specialistoptikerna.

En specialistoptiker inom ett eller flera av våra fokusområden har blivit certifierad baserat på att de har rätt kunskap och nödvändig utrustning för att ge dig som patient rätt hjälp. Det är viktigt för oss att du som kund vet att vi kan det vi pratar om. De som ansvarar för certifieringen och som är vårt stöd är företaget Multilens, ett optikbolag med lång erfarenhet av specialoptik och specialkontaktlinser.

Om certifieringen

För att bli en specialistoptiker inom något av våra 4 fokusområden så ska man gå igenom en certifiering. Anledningen till detta är att vi vill säkerställa en viss kvalitetsnivå gentemot dig som kund. Certifieringen syftar till att säkerställa främst 2 aspekter:

  • Att en specialistoptiker har rätt kunskap inom sitt/sina områden
  • Att en specialistoptiker har rätt utrustning

Detta uppnår vi på följande sätt:

  • För att bli en certifierad specialistoptiker måste man ha genomgått en kurs inom aktuellt område. Vidare måste man lämna in fallstudier som visar att man har tagit emot och hjälpt personer och därmed använt sig av den kunskap man fick genom kursen
  • För att vara certifierad så måste man ha en viss typ av testutrustning som behövs för det aktuella området

Dessutom är certifiering personlig, d v s det är personer som jobbar hos en optiker som blir certifierade. Slutar den personen så upphör certifieringen såvida inte en annan person går kursen och lämnar in fallstudier.

Ansvarig för certifieringen är Jörgen Gustafsson, en väl meriterad och erfaren optiker.