Specialkontaktlinser

Det finns stora möjligheter att korrigera de allra flesta ögon med kontaktlinser. Vissa ögon kräver kanske lite mer tid för tillpassning för att hitta rätt lins men de flesta ögon kan ha kontaktlinser. Det är dessutom så att för många ögon kan kontaktlinser innebära en bättre synkvalitet än glasögon.

Det finns möjlighet att tillverka kontaktlinser för nästan vilka styrkor som helst, både till närsynta, översynta och kraftig astigmatism. Även för vissa ögonsjukdomar eller skadade ögon kan linser vara det bästa sättet att korrigera synen. Om du vill läsa mer om olika typer av kontaktlinser kan du läsa här eller i menyn till vänster.

Nedan går vi igenom några av de tillfällena där kontaktlinser kan vara att föredra före glasögon.

Stora synfel

Vad som upplevs som ett stort synfel är extremt individuellt men generellt kan man säga att med stora synfel så blir glasögon relativt tjocka och i vissa fall kan det vara svårt att få till på ett snyggt sätt i den glasögonbågen man vill ha. Man får även en bildförstoring (för plusglas) eller bildförminskning (för minusglas) i glasögon. I dessa fall kan kontaktlinser vara att föredra. Det handlar oftast om mjuka linser med längre bytesintervaller än normalt (tre eller sex månader) men här kan även stabila linser bli aktuellt. På senare tid har även månadslinser kommit ut på marknaden med stora styrkeomfång.

Oregelbundna hornhinnor

Normalt sett är våra hornhinnor relativt symmetriska. Om vi har en liten asymmetri kan det innebära att med glasögon och mjuka kontaktlinser får vi inte en helt klar optik och vi kan t ex uppleva lite dålig syn i mörker. Genom att en stabil lins skapar en ny brytande yta jämnas oregelbundenheten ut och optiska kvaliteten blir förbättrad. Om en hornhinna är oregelbunden eller inte kan vara svårt att upptäcka utan en särskild maskin för mätning av hornhinnans yta, en så kallad topograf.

Keratoconus

Keratoconus är en relativt vanlig ögonsjukdom som innebär att hornhinnan blir konformad och förtunnad. När sjukdomen har utvecklats till en viss grad är det bara stabila kontaktlinser som kan ge en bra synkvalitet. Om sjukdomen inte utvecklats så långt kan även vissa typer av mjuka linser också fungera.

Skadade hornhinnor

Om man har fått sin hornhinna skadad på ett eller annat sätt kan den ha en väldigt oregelbunden form. Det kan vara t.ex. infektioner, fysiska skador, misslyckade ögonoperationer, hornhinnetransplantationer mm. För dessa ögon är det nästan bara stabila linser som fungerar och ofta behöver man en stor stabil lins som även går ut över ögonvitan, olika typer av så kallade sclerala linser.

Torra ögon

Normalt sett kanske man undviker kontaktlinser om man har torra ögon men ibland kan faktiskt vissa kontaktlinser fungera utmärkt och för riktigt svåra fall av torra ögon kan det vara lösningen för att få en riktigt bra synkvalitet.